Przejdź do treści

Polityka prywatności

Wszelkie materiały znajdujące się w witrynie stanowią własność intelektualną firmy FHU Aran – Artur Mikołajczyk, zwanej dalej FHU Aran. Ich kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia użytkownik może utworzyć wydruk papierowy całych stron witryny do użytku własnego.

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Poniżej określono obowiązujące w serwisie www.przewozymikolajczyk.pl zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych:

Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości.

Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe służą realizacji naszych zobowiązań, obejmujących dostarczanie zamówionych informacji.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy na stronie www.przewozymikolajczyk.pl?

W naszym serwisie udostępnione są formularze kontaktowe, który umożliwiają składanie zapytań. Formularze te pozwalają na zbieranie danych osobowych. Informacje pochodzące z formularzy są wykorzystywane jedynie do realizacji odpowiedzi na zadane pytania, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji ofertowych oraz materiałów promocyjnych, w tym także od niektórych naszych partnerów.

Administratorem danych osobowych, określonych w pkt. 1, jest FHU Aran – Artur Mikołajczyk, siedziba: 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Reymonta 1/2. Każda z osób, której dane przetwarza administrator danych, ma prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przy uwzględnieniu uprawnień zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nasz serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Administrator danych osobowych, dążąc do stałego polepszania jakości świadczonych usług może, na podstawie indywidualnej zgody usługobiorcy, przetwarzać dane, o których mowa w pkt. 1, dla celów marketingowych, reklamowych, badania rynku oraz preferencji usługobiorców. Zgoda usługobiorcy może być odwołana w każdym czasie.

Przesyłany naszym klientom newsletter może zawierać zarówno informacje, bezpośrednio dotyczące działalności FHU Aran oraz podmiotów kapitałowo lub organizacyjnie związanych z FHU Aran (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim niezwiązane (np. życzenia). Może też zawierać treść przygotowaną przez naszych Partnerów biznesowych. Pragniemy podkreślić, że każda taka przesyłka zawiera specjalny link, umożliwiający rezygnację z dalszego otrzymywania przesyłek e-mailowych zawierających informację handlową.

Państwa dane nie będą ujawnione żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem okoliczności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa lub gdy zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym statystki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Zabezpieczenia

Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników FHU Aran, odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych. Informujemy również, iż dane osobowe mogą być przekazane naszym stałym partnerom handlowym bezpośrednio realizującym zamówienia na informacje, produkty i usługi FHU Aran, jedynie dla celów związanych z realizacją tych zamówień.

Odpowiedzialność usługodawcy

FHU Aran nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkowników wynikłe z powodu przerwania połączenia lub nieotrzymania poczty elektronicznej. Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron www.

FHU Aran nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.

FHU Aran nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej http://www.przewozymikolajczyk.pl, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia z którego korzystasz do przeglądania strony (np.: komputer, tablet, telefon). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w naszym serwisie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, względnie innych informacji zebranych od użytkowników. Technika „cookies” wykorzystywana jest przez nas do ustalenia drogi, która doprowadziła użytkownika do strony internetowej FHU Aran, by w ten sposób rejestrować aktywność osób zainteresowanych naszym serwisem internetowym, jak też udoskonalać jego zawartość merytoryczno – informacyjną.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków.

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
– Pochodzenie plików cookie: używane przez system witryny CMS oraz system statystyk Google Analytics,
– Rodzaj: stałe i sesyjne,
– Cel i zawartość: do logowania lub przesyłania formularza, zachowanie informacji, czy możliwa jest obsługa JavaScript, przechowanie danych nieosobowych dotyczących odwiedzin na stronie do celów sprawozdawczości statystycznej, zapisanie preferencji interfejsu użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies, które każdy z użytkowników dokonać może w swojej przeglądarce, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie prosimy o kontakt pod adresem: rodo@przewozymikolajczyk.pl

W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez FHU Aran, jako ich administratora, w tym możliwości dostępu do treści tych danych lub ich poprawiania, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych FHU Aran pod adresem rodo@przewozymikolajczyk.pl

W celu cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych lub rezygnacji z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji lub materiałów należy wysyłać e-mail ze stosowną zmianą pod adres rodo@przewozymikolajczyk.pl